Dates

9. März 2025, 19 Uhr

Piano Recital
Concert Hall of the "Gesellschaft für Musiktheater", Palais Khevenhüller, Vienna

Programm: Chopin, Rachmaninoff

Info: http://www.iti-arte.at/musiktheater/veranstaltungen.htm

22. March 2025, ? h

Piano Recital
Opening concert of the 39. De Klenge Maarnicher Festival, 9764 Maarnech Klierf (Luxemburg)

Programm: F. Chopin, S. Rachmaninoff

Info: www.dkmf.lu